Studiedagen

Een studiedag omvat maximaal drie aaneengesloten dagdelen. Meestal staat één thema of onderwerp centraal en zijn er verschillende werkvormen zoals een training, lezing en/of workshop. De datum wordt door de deelnemers bepaald via een datumprikker waardoor de studiedag altijd in de agenda past.

Droom (Custom)

Masterclass: Benut de kracht van de collectieve droom

De samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgers en gemeente kan beter! In onze Masterclass ‘Benut de kracht van de collectieve droom’ neemt Hans Suurmond je mee in hóe het beter kan. Hij draagt de elementen aan die bijdragen aan een constructieve samenwerking tussen burgers en overheid. Kennismakelaar Hans Suurmond heeft een werkzame methode ontwikkeld voor participatie: ’De kracht... Lees verder »
PolitiekeAntenne_iStock-525476556_klein

Studiedag: ontwikkel je politieke antenne

Werken bij de overheid betekent opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving. Deze omgeving heeft een sterke invloed op het denken en handelen van u als ambtenaar. Vanuit uw vakinhoudelijke kennis kunt u worden geconfronteerd met bestuurlijke belangen of dilemma’s die haaks op uw eigen overtuiging staan. Om in dit krachtenveld efficiënt te werken is inzicht in... Lees verder »
Digitaal-Virtueel_iStock-522304120_klein

Studiedag: Van digitale naar virtuele overheid

Samenleving en overheid hebben zich vanaf de jaren ’90 ontwikkeld van ‘analoog naar digitaal’. Dit heeft geleid tot veranderingen in hoe burgers samenleven en de wijze waarop de overheid functioneert. En dit is nog maar het begin want inmiddels dient het virtuele tijdperk zich aan. Een tijdperk waarin burgers hun leven steeds meer leven in... Lees verder »
Knipsel (Custom)

Studiedag: Procesregie, verbinding tussen “binnen” en “buiten”

Beleid wordt tegenwoordig niet alleen binnen de gemeentehuizen (provinciehuizen, etc.) gemaakt. Steeds vaker nemen groepen inwoners het initiatief om iets ‘voor elkaar’ te krijgen. Of het nu gaat om het vergroten van de verkeersveiligheid in de wijk of de kern, de aanleg van een speeltuin, het in eigen beheer nemen van openbaar groen of iets... Lees verder »
PM Opgaven Gestuurd Werken (Custom)

Seminar: Opgaven Gestuurd Werken, hoe werkt dat? (datum verstreken)

Opgaven Gestuurd Werken, hoe organiseer je het buiten en binnen? 14 december 2017 Jaarbeurs Utrecht Dit seminar wordt aangeboden door PM-seminars in samenwerking met de Publiek Academie. Gemeenten, provincies en andere overheden willen een zinvolle bijdrage leveren aan het realiseren van maatschappelijke effecten. Opgaven Gestuurd Werken biedt hierbij een oplossing: je laten leiden door wat... Lees verder »