Studiedag: ontwikkel je politieke antenne

19-02-2017  20:20  in aanbod

Werken bij de overheid betekent opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving. Deze omgeving heeft een sterke invloed op het denken en handelen van u als ambtenaar. Vanuit uw vakinhoudelijke kennis kunt u worden geconfronteerd met bestuurlijke belangen of dilemma’s die haaks op uw eigen overtuiging staan. Om in dit krachtenveld efficiënt te werken is inzicht in het krachtenveld noodzakelijk. Daarnaast zijn vaardigheden van groot belang: hoe treedt u op in het spanningsveld van belangen, dilemma’s en vraagstukken? Deze studiedag / training biedt u praktische inzichten (in uw omgeving en uw eigen handelen) en vaardigheden op het terrein van communicatie, presentatie en beïnvloeding.

Voor wie

U werkt bij een gemeente en bent beleidsmedewerker of adviseur. U heeft regelmatig te maken met het college en/of de raad. Maar ook als dat niet zo is en u wilt iets meer weten over hoe bestuur en ambtenaren met elkaar om zouden moeten gaan is deze training zeer geschikt.

Thema’s

  • Analyse van de politiek-bestuurlijke omgeving
  • De invloed van politiek en bestuur is op uw werk
  • De belangen van de verschillende partijen waarmee u te maken heeft en de wijze waarop deze belangen van invloed zijn op het optreden van deze partijen
  • Inzicht in de eigen vaardigheden om te opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving
  • In gesprek met een bestuurder uit de lokale politiek
  • Inbreng en bespreking van (eigen)casuïstiek

Programma

Bovengenoemde thema’s komen in elk geval aan de orde. Het programma duurt 1 dag (2 dagdelen), begint om 9.30 en duurt tot ca. 16.30 uur met een lunchpauze van12.30 tot 13.30 uur. Het programma is interactief, van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht.

Docent

Uw trainer is dhr. A.G.J. (Lex) Bruijn. Lex heeft in het basisonderwijs gewerkt o.a. als directeur van een onderwijsstichting i.o. Ervaring in het lokaal bestuur deed hij vnl. op als gemeentesecretaris. Als trainer/adviseur bij de Bestuursacademie Nederland heeft Lex in de afgelopen jaren talloze colleges en managementteams begeleid. Daarnaast heeft hij trainingen gegeven op het gebied van het omgaan met het politiek bestuur (politieke antenne) en adviesvaardigheden. Verder heeft Lex verschillende workshops verzorgd voor gemeenteraden en onderzoeken verricht (zoals naar functioneren van afdelingen en de kwaliteit van ambtelijke samenwerking). Lex heeft ook diverse wethouders en gemeentesecretarissen gecoacht. Lex is een ervaren trainer met een passie voor het openbaar bestuur.

Investering

De investering voor deze dag bedraagt Eur 695 per deelnemer. Deze investering is inclusief voorbereiding, uitvoering, reiskosten trainer en kosten accommodatie. Het maximumaantal deelnemers aan deze leergang bedraagt 12. De datum wordt door de deelnemers bepaald via een datumprikker waardoor de leergang altijd in uw agenda past!

Deze training wordt ook incompany aangeboden. Het programma kan dan geheel aangepast worden aan uw wensen! Indien u hier belangstelling voor heeft maken we graag een offerte op maat. Neem hiervoor contact op met de Publiek Academie.

Tarieven zijn exclusief BTW. De leveringsvoorwaarden van de Publiekacademie.nl zijn van toepassing.

INSCHRIJVEN