Leergangen

Een leergang bestaat uit meerdere bijeenkomsten van ieder één tot twee dagen. Bij tweedaagse bijeenkomsten is er meestal een overnachting geregeld. Voordeel hiervan is dat de deelnemer op een prettige manier los kan komen van de dagelijkse routine; dat geeft ruimte voor reflectie en leren. Daarnaast vormen de deelnemers vrijwel altijd een hechte groep die vaak nog meerdere keren op eigen initiatief bijeenkomt na afloop van de leergang. De data van de bijeenkomsten worden door de deelnemers bepaald via een datumprikker waardoor de leergang altijd in de agenda past.

De Publiek Academie is recent van eigenaar gewisseld. Contact met de nieuwe eigenaar is mogelijk via directiesecretariaat@outlook.com.

Leergang Nieuwe lokale democratie (inschrijving gesloten)

Er is behoefte aan een ander soort gemeente. Met een gemeentebestuur dat niet óver de gemeenschap gaat, maar er juist middenin staat. Want nergens meer dan in dorpen, buurten, wijken en steden ervaren we maatschappelijke tegenstellingen én maatschappelijke betrokkenheid. Juist degenen die bij de gemeente werkzaam zijn merken dat inwoners meer invloed willen in het... Lees verder »

Leergang voor Startende Gemeentesecretarissen

De praktische leergang voor startende gemeentesecretarissen behandelt allerlei rollen die de gemeentesecretaris vervult. Met de deelnemers wordt een intake gehouden aan de hand waarvan het programma definitief wordt ingevuld. Naast een praktische invulling komt ook de nodige theoretische onderbouwing aan de orde. Veel sprekers uit de praktijk zullen een gastcollege verzorgen. Zij vertellen hun verhaal,... Lees verder »

Leergang voor startende leidinggevenden

Inleiding Als net beginnende leidinggevende bij het openbaar bestuur komt er heel veel op je af. Hoe geef je nu eigenlijk leiding, wat is een goeie leiderschapsstijl, hoe inspireer je je medewerkers, hoe voer je al die gesprekken, hoe maak je van jouw clubje een echt team? Dit en nog veel meer komt aan de orde... Lees verder »