Disclaimer

Publiek Academie © is een handelsmerk van Publiek.nl.

Publiek.nl spant zich in de inhoud van deze website regelmatig te actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is.

Publiek.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Het auteursrecht op deze website berust bij Publiek.nl . Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming.