Disclaimer

Publiek Academie © is een geregistreerd handelsmerk.

Publiek Academie spant zich in de inhoud van deze website regelmatig te actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is.

Publiek Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Het auteursrecht op deze website berust bij Publiek Academie. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming.