Leergang Nieuwe lokale democratie (inschrijving gesloten)

30-06-2017  00:01  in aanbod

Er is behoefte aan een ander soort gemeente. Met een gemeentebestuur dat niet óver de gemeenschap gaat, maar er juist middenin staat. Want nergens meer dan in dorpen, buurten, wijken en steden ervaren we maatschappelijke tegenstellingen én maatschappelijke betrokkenheid. Juist degenen die bij de gemeente werkzaam zijn merken dat inwoners meer invloed willen in het publieke domein. Samenleven binnen de gemeente geeft bij uitstek voeding aan nieuwe democratische verhoudingen. Er kunnen andere democratische manieren ontstaan, die ‘het volk’ niet alleen vertegenwoordigen, maar vooral ook verbinden. Zodat burgers in staat zijn over wezenlijke onderwerpen met elkaar te beraadslagen en te beslissen. Op een manier die ook diversiteit en algemeen belang voldoende borgt. Een goede aansluiting tussen representatieve en participatieve democratie kan de sleutel hiertoe zijn. Met als gevolg: meer draagvlak en draagkracht voor besluiten.

Lees verder…