Seminar: Opgaven Gestuurd Werken, hoe werkt dat? (datum verstreken)

23-01-2017  08:18  in aanbod

Opgaven Gestuurd Werken, hoe organiseer je het buiten en binnen?

14 december 2017 Jaarbeurs Utrecht

Dit seminar wordt aangeboden door PM-seminars in samenwerking met de Publiek Academie.

Gemeenten, provincies en andere overheden willen een zinvolle bijdrage leveren aan het realiseren van maatschappelijke effecten. Opgaven Gestuurd Werken biedt hierbij een oplossing: je laten leiden door wat nodig is en juist dat doen wat effect heeft. Voor de meeste maatschappelijke opgaven is samenwerking met bewoners, bedrijven en overheden nodig. Dit past bij de voortdurende trend van maatschappelijke democratisering. Opgaven Gestuurd Werken biedt de kans om de belangrijkste opgaven samen met stakeholders vorm te geven door een effectievere en efficiëntere inzet van mensen en middelen. Met als resultaat om op oplossingen te sturen die aansluiten bij de problemen in de samenleving. Maar het gaat niet alleen om ‘buiten’. Ook binnen de organisatie heeft deze nieuwe manier van werken de nodige gevolgen.

Op het seminar komen de volgende punten aan bod:

 • Wat zijn kansen van Opgaven Gestuurd Werken?
 • Hoe implementeer je Opgaven Gestuurd Werken (en wat zijn de valkuilen)?
 • Wat is de relatie met maatschappelijke democratie?
 • Hoe functioneren Opgaventeams?
 • Wat zijn de gevolgen voor HRM?
 • Wat is een virtuele gemeente eigenlijk?

In één dag bij hoe je kunt omgaan met Opgaven Gestuurd Werken? Kom 14 december naar Utrecht. Zes top sprekers nemen u mee, waaronder:

 • Mr. Harry van Boven MBA MCDM
 • Martin den Dulk (gemeente Rijswijk)
 • Wilco van Egmond
 • Prof. dr. Goos Minderman
 • Dr. Igno Pröpper
 • Tom Vaessen (dagvoorzitter)

Kijk voor meer informatie op de website van PM-seminars.