Leergang Grip op de verandering

17-01-2019  09:09  in Geen categorie

Van buiten naar binnen naar buiten…..

De samenleving, je organisatie én jijzelf. Dat is de driehoek waarin je als overheidsprofessional opereert. Om te bouwen aan een betere samenleving werk je samen en begin je bij jezelf. De Publiek.nl Academie en haar partners bieden praktische antwoorden op de vraag naar ‘het hoe’ en starten 2019 met een professionaliseringsaanbod van twee nieuwe leergangen (Grip op verandering en Faciliteer de energieke samenleving).

Grip op de verandering

De decentralisaties in het sociaal en fysieke domein gaan niet alleen over zorg, participatie, onderwijs en leefomgeving maar toch vooral over samenwerking. De relatie tussen gemeente, professionals en burgers verandert fundamenteel. Veranderingen gaan gepaard met onzekerheid. Oude patronen worden doorbroken en vervangen door nieuwe flexibele structuren. Denk aan agile- en opgavengestuurd werken, zelforganisatie en overheidsparticipatie. De vaste grond onder je voeten verdwijnt. Dat is lastig, want ondertussen gaat je werk gewoon door. Hoe geef jij vorm en richting aan het sociaal en fysieke domein van de toekomst? Hoe kies jij voor een rol die bij je past? Hoe kunnen jouw houding en vaardigheden effectief bijdragen aan de transformatie van het sociale domein en de invoering van de omgevingswet?

In het programma Grip op de verandering ontdek je antwoorden op deze vragen via de methode ‘situationeel samenwerken’. Evelyn Kessels en Joke Abbring dagen je uit om harde doelen te combineren met emotionele intelligentie. In zes bijeenkomsten ontdek je de aspecten van deze methode aan de hand van jouw praktijk. De focus is gericht op het samenwerken met professionals en met inwoners, maar ook samenwerken binnen je eigen organisatie. Uiteraard staan jouw eigen rol en ontwikkeling hierin centraal.

De thema’s die aan bod komen zijn:

  • zelfleiderschap: sturing aan jezelf geven;
  • samenwerken: vruchtbare samenwerking vanuit gelijkwaardigheid en met duidelijk afgesproken verantwoordelijkheden;
  • werken vanuit het geheel: ontwikkelen van een integrale blik;
  • ethische en normatieve vraagstukken bij samenwerking.

Wat levert situationeel samenwerken je op?

Het creëren van een veel groter draagvlak zodat je ruimschoots je doelen behaalt. Want met meer gelijkwaardigheid in besluitvorming en effectief ‘samen doen’ kom je samen verder.  Tevens stimuleer je het aangaan van eigenaarschap bij inwoners.

Voor wie?

Ben jij die professional die op zoek is naar verdieping van kennis, bezinning en inspiratie? Dan zijn wij op zoek naar jou: netwerkregisseurs, wijkregisseurs, welzijnsmedewerkers, wijkteam medewerkers die gebieds- of opgavegericht werken, ‘achter de voordeur komen’ en/ of de participatie vormgeven.

Joke Abbring: ‘Mijn kracht komt het meest naar voren bij complexe verandertrajecten. In de afgelopen decennia heb ik kennis en ervaring opgedaan als manager, toezichthouder, trainer en adviseur binnen het sociaal domein (zorg, wonen, welzijn en onderwijs). Naast organisatorische verandertrajecten versta ik de kunst van teamontwikkeling. Eigenaarschap en ‘learning by action’ zijn daarbij de kernbegrippen. In de overtuiging dat mensen niet veranderd willen worden, maar wel openstaan voor verandering vanuit eigen kracht. Mijn aanpak is resultaat- en toekomstgericht. Mensen zet ik aan tot denken én doen.’

Evelyn Kessels: ‘Samenwerken is elkaars werelden leren kennen. Op het snijvlak waar wonen, welzijn en zorg bij elkaar komen, help ik de vertaalslag te maken. Door in elkaars schoenen te leren staan ontstaat begrip voor de ander. Als trainer, adviseur en procesbegeleider in het sociaal domein werk ik vanuit verbinding, waarbij ik een ieder verleid om uit zijn of haar comfortzone te komen en het experiment aan te gaan. Cursisten vertellen over mij dat mijn energie, humor en enthousiasme aanstekelijk zijn, zodat elke bijeenkomst mooie opbrengsten geeft.’

Praktisch:

De leergang van ongeveer zes dagdelen wordt ingericht op basis van de concrete vraagstukken en opgaven van de organisatie.

Meer informatie? Mail naar info@publiek.nl.