Leergang: Faciliteer de energieke samenleving, overheidsparticipatie met sociocratie en consent

17-01-2019  09:26  in Geen categorie

Van buiten naar binnen naar buiten…..

De samenleving, je organisatie én jijzelf. Dat is de driehoek waarin je als overheidsprofessional opereert. Om te bouwen aan een betere samenleving werk je samen en begin je bij jezelf. De Publiek.nl Academie en haar partners bieden praktische antwoorden op de vraag naar ‘het hoe’ en starten 2019 met een professionaliseringsaanbod van twee nieuwe leergangen (Grip op verandering en Faciliteer de energieke samenleving).

Faciliteer de energieke samenleving: Overheidsparticipatie met Sociocratie en Consent

Hoe faciliteer je als overheid de energie in de samenleving? Hoe betrek je actief de expertise en belangen van inwoners en ondernemers? Sociocratie en Consent zorgen voor gedragen besluiten, heldere afspraken, duidelijke rolverdeling en zonneklare kaders. Met als resultaat minder misverstanden, meer vertrouwen, grotere betrokkenheid en minder gedoe in de uitvoering (waardoor je 30 tot 50 % tijd bespaart).

In de leergang Faciliteer de energieke samenleving maakt bestuurskundige Karin Vosters je vertrouwd met Sociocratie, een organisatie- en besluitvormingsmethode die gelijkwaardigheid tussen ongelijke partners bevordert. We zijn immers allemaal verschillend in wat we willen, weten, voelen en kunnen. Consent vormt het hart van deze methode voor besluitvorming, met gesprek- en vergaderregels uitgaande van het ‘geen bezwaar principe’.

In zes middagen ervaar je welke spelregels de betrokkenheid van partijen vergroten, hoe je gelijkwaardigheid bevordert tussen partijen met ongelijke belangen en uitgangspunten, hoe je ruimte voor verschillen kunt benutten en hoe je optimaal gebruik maakt van ieders kennis, ervaring en behoeften. Je ontwikkelt cruciale procesvaardigheden voor overheidsparticipatie in een energieke samenleving.

In de leergang ligt de nadruk op het praktisch toepassen van de theorie en methode van Consent en Sociocratie in de eigen (organisatie)vraagstukken en projecten van de deelnemers. De leergang vindt daarom plaats in kleine groepen.

Wat leveren sociocratie en consent op?

 • Meer draagvlak voor besluiten.
 • Kunnen hanteren en benutten van spanning als er verschillen op tafel komen.
 • Eenzijdig belang wordt voorkomen.
 • Heldere kaders en afspraken.
 • Duidelijke rolverdeling en hiërarchie.
 • Congruentie tussen beleid en uitvoering.
 • Kortere doorlooptijd in de uitvoering.
 • Minder ziekteverzuim.
 • Meer vertrouwen, omdat minder controle nodig is.
 • Een meer dynamische en wendbare organisatie, die in contact staat met de omgeving en kan bijsturen als dat nodig is.

Voor wie?

Adviseurs, projectleiders, afdelingshoofden en bestuurders die hechten aan samenspraak met inwoners, cliënten, collega’s en maatschappelijke organisaties. En maatschappelijke projecten initiëren, aansturen en begeleiden. Van bouwprojecten met grote investeringen tot voorzieningen voor inwoners die samen zelf initiatief nemen of het juist niet helemaal zelf redden.

Karin Vosters is bestuurskundige en werkt 20 jaar als zelfstandig gesprek- en organisatiebegeleider en coöperatie adviseur. Ze begeleidt momenteel de leergang Overheidsparticipatie voor gemeenteambtenaren in Zeeland en de vorming van een gebiedscoöperatie voor natuurontwikkeling in Zuid Holland. Sinds 2006 is ze specialist in Sociocratie en Consent en in die rol spreker op conferenties over lokale democratische vernieuwing. Daarnaast werkt ze met Deep Democracy en Socratische gespreksvoering voor onder meer zelfevaluatie en strategiesessies.

Praktisch:

 • 6 donderdagmiddagen, inloop vanaf 14.30 uur, start om 14.45 uur en einde om 17:45 uur
 • Data: 21 maart, 4 april, 18 april, 9 mei, 23 mei, 6 juni
 • Kosten: € 1.750,= (excl. BTW)
 • Optioneel is de mogelijkheid voor een buffet na de bijeenkomsten
 • Inschrijven via deze link

Op 12 februari 2019 organiseren we een nadere kennismaking. Van 16:00 tot 20:00 kun je meer informatie krijgen
over de leergangen, kennismaken met de trainers of alvast een intake doen. Aanmelden via deze link.

De leergangen vinden plaats in De Atoomclub, Atoomweg 50 in Utrecht. Gratis parkeergelegenheid en goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Meer informatie? Mail naar info@publiek.nl.