Seminar: transparantie door integraal rapporteren (datum verstreken)

19-02-2017  20:37  in Geen categorie

Sterk bestuur door inzicht in maatschappelijke waardecreatie!

11 mei Jaarbeurs Utrecht.

Seminar van onze partner PM-seminars.

Uw doelen draaien steeds meer om maatschappelijke waardecreatie. Door integraal te rapporteren en niet puur vanuit financiën, bent u beter in staat om uw zicht op en realisatie van maatschappelijke waarde te verbeteren en te verbreden.

De focus ligt op het creëren van toegevoegde waarde op al uw maatschappelijke doelstellingen; het maximaliseren van uw maatschappelijke waarde. Door integratie van financiële en niet-financiële informatie over het verleden, het heden en de toekomst, wordt een brede blik gestimuleerd.

Op het seminar komen de volgende punten uitgebreid aan bod:

  • Inzicht in hoe geïntegreerde informatie leidt tot besluitvorming die meer gefocust is op het proces van maatschappelijke waardecreatie;
  • Waarom de toewijzing van financiële middelen beter onderbouwd is als beslisinformatie naast de efficiëntie en legitimiteit ook de effectiviteit van de organisatiestrategie en beleid omvat;
  • Hoe het betrekken van stakeholdersverwachtingen en het afleggen van verantwoording over de maatschappelijke impact die de organisatie creëert, resulteert in meer maatschappelijke waarde en stakeholderbetrokkenheid.

Eén van de sprekers op dit seminar is Mr. Arie Teeuw, één van de initiatiefnemers van  Publiek.nl. Hij zal, samen met Laurens Bijl van de gemeente Roerdalen, spreken over ‘Sturen op bruto nationaal geluk’ (Hoe geeft een gemeente geluk handvatten?; hoe geef je een kerntakendiscussie vorm?).

Kijk voor meer informatie op de website van PM-seminars.