Omgevingswet: de impact voor de medewerker – werkatelier op 1 februari 2018

26-11-2017  17:10  in Geen categorie

Druk bezig met de voorbereidingen voor de Omgevingswet? Dan weet je dat het een complex traject is met veel impact: lastige juridische aspecten, samenwerking en participatie, het Digitaal Stelsel en organisatorische aanpassingen.  

De belangrijkste speler – de individuele medewerker – lijkt in al deze dynamiek echter de minste aandacht te krijgen. Terwijl houding en gedrag van de ambtenaar sterk bepalend zullen zijn voor het succes. Hoe wordt omgegaan met de politiek / bestuurlijke context? En met de participatie? Wat betekent ‘Ja, mits’ in de praktijk? Worden de procedures losgelaten? Wat betekent het werken in de digitale omgeving?

Op 1 februari 2018 organiseert de Publiek Academie – samen met het A+O fonds gemeenten en het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ – een werkatelier over de impact voor de ambtenaar. Bedoeld voor de mensen die in dit domein werken, voor project- en programmamanagers, leidinggevenden en HR-adviseurs. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat gaat er veranderen. Over onder meer de Omgevingswet in het algemeen, ontschotten, de samenwerking met andere overheden, digitalisering en participatie.
  • Gevolgen voor de medewerkers. Aan de hand van veranderprofielen wordt duidelijk welke verandering in houding en gedrag gevraagd gaat worden.
  • Programmasturing én HR: een mini-werkatelier (net als bij de ‘Slag-sessies’ over de Omgevingswet) waarin de programmasturing en de HR-aspecten met elkaar worden verbonden.

Praktische informatie:

  • Datum en tijd: 1 februari 2018 van 15:00 uur tot 19:00 uur
  • Locatie: De AtoomclubAtoomweg 50, Utrecht
  • Inschrijven kan via deze link
  • Wij zorgen voor iets te eten
  • De kosten bedragen € 35,= per deelnemer
  • Kun je zelf niet? Stuur deze uitnodiging gerust door naar een collega!

Kun je zelf niet? Schroom niet om deze uitnodiging door te sturen naar een collega!