Leergang Agile Scrum voor de publieke sector

21-05-2021  12:15  in Geen categorie

Druk bezig met de voorbereidingen voor de Omgevingswet? Vast wel, want het is een complex traject met veel impact! Er zitten lastige juridische aspecten aan, het gaat veel over samenwerking en participatie, met het Digitaal Stelsel komt er een groot digitaliseringstraject aan en ook organisatorisch moet er veel gebeuren.

De belangrijkste speler – de individuele medewerker – lijkt in al deze dynamiek echter de minste aandacht te krijgen. Terwijl houding en gedrag van de ambtenaar sterk bepalend zullen zijn voor het succes. Hoe wordt omgegaan met de politiek-bestuurlijke context? En met de participatie? Wat betekent ‘Ja, mits’ in de praktijk? Worden de procedures losgelaten? Wat betekent het werken in de digitale werkomgeving?

Daarom organiseert de Publiek Academie samen met het A+O fonds gemeenten en het programma Aan de slag met de Omgevingswet, op 1 februari 2018 een werkatelier over de impact voor de ambtenaar. Bedoeld voor de mensen die in dit domein werken, voor project- en programmamanagers, leidinggevenden en HR-adviseurs. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat gaat er veranderen. Over onder meer de Omgevingswet in het algemeen, ontschotten, de samenwerking met andere overheden, digitalisering en participatie.
  • Gevolgen voor de medewerkers. Aan de hand van veranderprofielen wordt duidelijk welke verandering in houding en gedrag gevraagd gaat worden.
  • Programmasturing én HR: een mini-werkatelier (net als bij de ‘Slag-sessies’ over de Omgevingswet) waarin de programmasturing en de HR-aspecten met elkaar worden verbonden.

Druk bezig met de voorbereidingen voor de Omgevingswet? Vast wel, want het is een complex traject met veel impact! Er zitten lastige juridische aspecten aan, het gaat veel over samenwerking en participatie, met het Digitaal Stelsel komt er een groot digitaliseringstraject aan en ook organisatorisch moet er veel gebeuren.

De belangrijkste speler – de individuele medewerker – lijkt in al deze dynamiek echter de minste aandacht te krijgen. Terwijl houding en gedrag van de ambtenaar sterk bepalend zullen zijn voor het succes. Hoe wordt omgegaan met de politiek-bestuurlijke context? En met de participatie? Wat betekent ‘Ja, mits’ in de praktijk? Worden de procedures losgelaten? Wat betekent het werken in de digitale werkomgeving?

Daarom organiseert de Publiek Academie samen met het A+O fonds gemeenten en het programma Aan de slag met de Omgevingswet, op 1 februari 2018 een werkatelier over de impact voor de ambtenaar. Bedoeld voor de mensen die in dit domein werken, voor project- en programmamanagers, leidinggevenden en HR-adviseurs. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat gaat er veranderen. Over onder meer de Omgevingswet in het algemeen, ontschotten, de samenwerking met andere overheden, digitalisering en participatie.
  • Gevolgen voor de medewerkers. Aan de hand van veranderprofielen wordt duidelijk welke verandering in houding en gedrag gevraagd gaat worden.
  • Programmasturing én HR: een mini-werkatelier (net als bij de ‘Slag-sessies’ over de Omgevingswet) waarin de programmasturing en de HR-aspecten met elkaar worden verbonden.
Druk bezig met de voorbereidingen voor de Omgevingswet? Vast wel, want het is een complex traject met veel impact! Er zitten lastige juridische aspecten aan, het gaat veel over samenwerking en participatie, met het Digitaal Stelsel komt er een groot digitaliseringstraject aan en ook organisatorisch moet er veel gebeuren.

De belangrijkste speler – de individuele medewerker – lijkt in al deze dynamiek echter de minste aandacht te krijgen. Terwijl houding en gedrag van de ambtenaar sterk bepalend zullen zijn voor het succes. Hoe wordt omgegaan met de politiek-bestuurlijke context? En met de participatie? Wat betekent ‘Ja, mits’ in de praktijk? Worden de procedures losgelaten? Wat betekent het werken in de digitale werkomgeving?

Daarom organiseert de Publiek Academie samen met het A+O fonds gemeenten en het programma Aan de slag met de Omgevingswet, op 1 februari 2018 een werkatelier over de impact voor de ambtenaar. Bedoeld voor de mensen die in dit domein werken, voor project- en programmamanagers, leidinggevenden en HR-adviseurs. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat gaat er veranderen. Over onder meer de Omgevingswet in het algemeen, ontschotten, de samenwerking met andere overheden, digitalisering en participatie.
  • Gevolgen voor de medewerkers. Aan de hand van veranderprofielen wordt duidelijk welke verandering in houding en gedrag gevraagd gaat worden.
  • Programmasturing én HR: een mini-werkatelier (net als bij de ‘Slag-sessies’ over de Omgevingswet) waarin de programmasturing en de HR-aspecten met elkaar worden verbonden.

ss