Masterclass: Benut de kracht van de collectieve droom | Een positieve samenwerking tussen overheid en samenleving in de praktijk

04-06-2018  10:13  in Geen categorie

Vraag ook jij je af hoe je inwoners en samenleving actief betrokken krijgt?

Hans Suurmond, specialist op het gebied van burgerparticipatie, verzorgt voor Publiek.nl het leeratelier ‘Benut de Kracht van de Collectieve Droom’. Dit leeratelier is bedoeld als ondersteuning van medewerkers van organisaties die een transitie doormaken op het gebied van participatie. Na afloop van het leeratelier ben je in staat samen met inwoners en maatschappelijke organisaties op een positieve en succesvolle manier tot een plan en de uitvoering daarvan te komen.

Leeratelier ‘Benut de kracht van de collectieve droom’

In dit leeratelier worden de elementen die bijdragen aan een constructieve samenwerking met burgers uitgelegd en vooral geoefend. Er is ook aandacht voor handelswijzen die níet effectief blijken te zijn.

In de eerste bijeenkomst leer je:

 • Hoe mensen positief te mobiliseren zijn en hoe in korte tijd samen een richting bepaald kan worden met bouwstenen die aangedragen zijn door de inwoners.
 • Hoe samenwerkingen tot stand te brengen, ook tussen partijen waarbij dit niet altijd even vanzelfsprekend is.
 • Hoe je actieve betrokkenheid van de inwoner bevordert.
 • Hoe je kunt aansluiten bij de behoeftes van inwoners en organisaties en bij de energie die er al is.

De tweede bijeenkomst zal vooral bestaan uit een verdere verdieping van de methodiek en het gezamenlijk bespreken van door deelnemers ingebrachte casussen.

Uit ervaring blijkt dat werken met ‘De Kracht van de Collectieve Droom’ leidt tot transformatie van wijken, sociale cohesie, verbeterde samenwerking en meer eigen regie van bewoners. Er wordt meer gerealiseerd door de samenleving zelf, doordat zichtbaar wordt wat bewoners van wijken en regio’s zelf binnen hun eigen netwerk in de samenleving kunnen realiseren.

Voor wie is het leeratelier bedoeld?

Dit leeratelier is bedoeld voor medewerkers van gemeenten die (bijvoorbeeld in hun coalitieakkoord) bepaald hebben dat ze meer aansluiting bij de inwoners en bij initiatieven uit de samenleving zoeken. En willen pionieren met participatie. Bijvoorbeeld communicatieadviseurs, gebiedsambtenaren, klantencoördinatoren, programmamanagers, projectleiders wonen en sociale teams die vastlopen in de samenwerking. Raadsleden zijn ook van harte  welkom.

De trainer/supervisor

Hans Suurmond is specialist op het gebied van bewonersparticipatie. De door hem gehanteerde methode ‘de Kracht van de Collectieve Droom’ is uitgebreid in de praktijk getoetst. Zijn activiteiten in Zuid-Afrika en Peru en zijn werk bij het ontwikkelen van wijk- en dorpsvisies bij zeven Nederlandse krimpgemeenten hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van de methode. Hans Suurmond is senior adviseur, kennismakelaar, programmamanager, trainer en procesbegeleider bij gemeenten.

Praktische informatie

 • Wanneer: Donderdag 20 september en 4 oktober 2018 van 13.00 tot 17.00 uur. Inloop vanaf 12.30. Je kunt je aanmelden voor een eenvoudige lunch vooraf.
 • Aantal deelnemers:  minimaal 10, maximaal 20.
 • Investering: €495,- excl. BTW, inclusief studiemateriaal.
 • Voorbereiding: lezen van een kort artikel en schriftelijk beantwoorden van een paar basale vragen die je tevoren toegestuurd krijgt.
 • Locatie: de Atoomclub, Atoomweg 50 Utrecht (Lage Weide).
 • Inschrijving: Via deze link.
 • Vragen? Neem dan contact op via info@publiek.nl.